ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα προϊόντα που παράγουμε έχουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 22000. Το πιστοποιητικό ISO 22000 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο ποιότητας για εταιρείες σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων, είτε πρόκειται για πρωτογενείς παραγωγούς, εταιρείες μεταφορών ή πωλητές λιανικής.

● Ο Οργανισμός ΔΗΩ ιδρύθηκε το 1993 είναι κοινωφελής κοινωνικός φορέας και έχει τη νομική μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και διαθέτει πολυετή εμπειρία, ηγετικής δραστηριότητας και παρουσίας στο χώρο των Βιολογικών Προϊόντων.

● Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 21η Ιουλίου 1993 ως Επίσημος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι ο ιστορικότερος οργανισμός πιστοποίησης του κλάδου με τον κωδικό GR- BIO – 01.

● Είναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που διαπιστεύτηκε από Ε.ΣΥ.Δ. στις 27 Νοεμβρίου 2001 κατά το Πρότυπο ΕΝ-45011